Meaning of zambian kwacha

Definition of zambian kwacha

(noun) the basic unit of money in Zambia

Other information on zambian kwacha

WIKIPEDIA results for zambian kwacha
Amazon results for zambian kwacha