Meaning of yamaltu

Definition of yamaltu

(noun) a three-tone Chadic language

Other information on yamaltu

WIKIPEDIA results for yamaltu
Amazon results for yamaltu