Meaning of vyacheslav mikhailovich molotov

Definition of vyacheslav mikhailovich molotov

(noun) Soviet statesman (1890-1986)

Other information on vyacheslav mikhailovich molotov

WIKIPEDIA results for vyacheslav mikhailovich molotov