Meaning of vasari

Definition of vasari

(noun) Italian painter and art historian (1511-1574)

Other information on vasari

WIKIPEDIA results for vasari
Amazon results for vasari