Meaning of uzbekistani monetary unit

Definition of uzbekistani monetary unit

(noun) monetary unit in Uzbekistan

Other information on uzbekistani monetary unit

WIKIPEDIA results for uzbekistani monetary unit
Amazon results for uzbekistani monetary unit