Meaning of ukulele

Definition of ukulele

(noun) a small guitar having four strings

Other information on ukulele

WIKIPEDIA results for ukulele
Amazon results for ukulele