Meaning of ugandan monetary unit

Definition of ugandan monetary unit

(noun) monetary unit in Uganda

Other information on ugandan monetary unit

WIKIPEDIA results for ugandan monetary unit
Amazon results for ugandan monetary unit