Meaning of tweeze

Definition of tweeze

(verb) pluck with tweezers; "tweeze facial hair"

Other information on tweeze

WIKIPEDIA results for tweeze
Amazon results for tweeze