Meaning of qadi

Definition of qadi

(noun) an Islamic judge

Other information on qadi

WIKIPEDIA results for qadi
Amazon results for qadi