Meaning of otis tarda

Definition of otis tarda

(noun) largest European land bird

Other information on otis tarda

WIKIPEDIA results for otis tarda
Amazon results for otis tarda