Meaning of novelette

Definition of novelette

(noun) a short novel

Other information on novelette

WIKIPEDIA results for novelette
Amazon results for novelette