Meaning of nord-pas-de-calais

Definition of nord-pas-de-calais

(noun) a region in northeastern France

Other information on nord-pas-de-calais

WIKIPEDIA results for nord-pas-de-calais
Amazon results for nord-pas-de-calais