Meaning of lydia kamekeha paki liliuokalani

Definition of lydia kamekeha paki liliuokalani

(noun) queen of the Hawaiian islands (1838-1917)

Other information on lydia kamekeha paki liliuokalani

WIKIPEDIA results for lydia kamekeha paki liliuokalani