Meaning of iris filifolia

Definition of iris filifolia

(noun) bulbous Spanish iris with red-violet flowers

Other information on iris filifolia

WIKIPEDIA results for iris filifolia
Amazon results for iris filifolia