Meaning of gleichenia

Definition of gleichenia

(noun) type genus of Gleicheniaceae: leptosporangiate ferns with sessile sporangia; South Africa to Malaysia and New Zealand

Other information on gleichenia

WIKIPEDIA results for gleichenia
Amazon results for gleichenia