Meaning of gjellerup

Definition of gjellerup

(noun) Danish novelist (1857-1919)

Other information on gjellerup

WIKIPEDIA results for gjellerup
Amazon results for gjellerup