Meaning of ezekias

Definition of ezekias

(noun) (Old Testament) king of Judah who abolished idolatry (715-687 BC)

Other information on ezekias

WIKIPEDIA results for ezekias
Amazon results for ezekias