Meaning of ebony tree

Definition of ebony tree

Other information on ebony tree

WIKIPEDIA results for ebony tree
Amazon results for ebony tree